Foça Tarihi Yürüyüş Yolları

0
4

İzmir’ in bakir kalmış sahil kasabalarından biridir Foça. Bu kasabaya bir kez gelen bir daha bu kasabadan kopamıyor. Tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri, havası, toprağı, suyu bir başkadır Foça ’nın. Foça’da gezinmek, yürüyüş yapmak terapi gibi gelir insana. Balıkçı teknelerinin masmavi sularda gelin gibi süzülüşü, martıların balıkçıların etrafındaki dansı, pelikanların Foça’yı ziyareti, sahil boyunca ve arka sokaklarındaki birbirinden güzel, ihtişamlı taş evleri, efsaneleri insanı büyüler. Foça’ya adım atar atmaz kendinizi özgür hissedersiniz. Kim bilir belki havasındandır.

Foça köklü bir tarihe geçmişe ev sahipliği yapmıştır. Antik dönemlerde taşı ve tuzu ile oldukça gözde bir yer olmuştur. Bir liman kenti olma özelliği vardır. İstanbul’a veya diğer ülkelere gidecek olan ürünler Foça limanından gidermiş. Fransa’daki Marsilya kentini kuranlar ise Foçalı denizcilerdir. Foçalılar, tabiki o zaman Phokaialılar olarak biliniyor; denizcilik konusunda oldukça başarılıymış. 500 yolcu kapasiteli, 50 kürekli tekneler yapmışlardır. Phokaia antik kentinden göç ederken de bu teknelerle gitmişlerdir. Günümüzde temsili olarak yapılan tekneyi Denizcilik Müzesi önünde görebilirsiniz.

Köklü Tarihin İzlerine Yolculuk

Foça’da gezerken adımını attığınız her yerde tarihten birtakım izler görürsünüz. Peki bu yerleri nasıl gezebiliriz diyorsanız, şimdi size Foça Tarihi Yürüyüş Yollarından bahsedeceğiz. Dört tane tarihi yürüyüş yolu güzergahı bulunmaktadır. Bu yürüyüş yolları isimlerini ya içinde barındırdığı tarihi yapılardan ya da tarihi yapıyı yapan kişiden almaktadır. Kybele Yolu, Herodot Yolu, Theodoros Yolu ve Megaron Yolu diye adlandırılmıştır.

Kybele Yolu

Tarihi yarımadanın içerisinde kalan bu yürüyüş güzergahı adını Anadolu’nun ve Foça’nın en eski ana tanrıçası olan Kybele’den alır. Kybele, bereket ve doğurganlığın tanrıçası olarak bilinir. Bu güzergahta Kybele Açık Hava Tapınağını görerek yürüyüşünüze başlayabilirsiniz. Bu açık hava tapınağında kayaya oyulmuş adak havuzu vardır. Denizlerden gelenler burada tapındıkları ortaya çıkmıştır. Hemen devamında Roma, Ceneviz ve Osmanlı Dönemlerine ait sur duvarları göze çarpar. Bu surların üst kısmında ise Athena Tapınağı yer almaktadır. Surları geçtikten sonra Foça Beş Kapılar Kalesi denizi selamlar. Kalenin üst kısmında Ağalar Konağı vardır. Ağalar Konağı hemen hemen 300 yıllık bir yapıdır. Atatürk’ün 1933 yılı Foça ziyareti sırasında bu evde kaldığı bilinir. Ancak 1992 yılında çıkan yangında büyük bir kısmı tahrip olmuştur. Kayalar Camii, Fatih Camii, Cumhuriyet Çeşmesi, Hamam, Tuz Deposu bu yürüyüş güzergahı içerisinde yer almaktadır.

Herodot Yolu

Phokaia’nın antik döneme ait kent duvarı bu yol üzerinde yer almaktadır. Bu duvarı Herodot yaptırdığı bilinmektedir. Hem bu duvara Herodot Duvarı denilmekte hem de bu yürüyüş güzergahı üzerinde yer aldığından ötürü Herodot Yolu denmektedir. Foça semt pazarının kurulduğu kısım içerisinde Su Kemerlerini görebilirsiniz. Araştırmalara göre bu Su Kemerleri Orta Çağ’da yapılmıştır. Yirminci yüzyılın başlarına kadar kullanılan Su Kemerleri, Foça’nın içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktaydı. Osmanlı Mezarlığı, Antik Su Kuyusu, Tiyatro Tepe, Yel Değirmenleri ve Çifte Kayalar bu yürüyüş güzergahı içerisindedir.

Theodoros Yolu

Thedoros Yolu, adından da anlaşılacağı üzere Phokaialı heykeltraş ve mimar Theodoros’tan almıştır. Bu güzergahta restorasyonu tamamlanmış olan birçok taş ev bulunur. Bu taş evlerin birçoğunda ise yaşam vardır. Bu güzergah küçük deniz yolu üzerinde yer aldığından Küçük Deniz Yolu olarak da bilinmektedir. Rumlardan kalma olan bu taş evlerin birçoğunun kapısının üzerinde yapıldığı tarih göze çarpar. Seramik atölyesi, nekropol alanı, seramik depoziti, Roma villa kalıntıları, mozaikler ve eski Rum Okulu bu güzergah içerisinde yer alır.

Megaron Yolu

Büyük deniz sahil caddesi tarafında yer alan bu kısım bulunduğu yer itibari ile Büyük Deniz Yolu olarak geçer. Aynı zamanda Foça tarihini yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar götüren ilk yerleşim alanında megaron yapı bulunduğundan ötürü bu yol Megaron Yolu olarak da geçer. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Foça’da modern yerleşim Foça’nın güney kısmında yer alan yamaçların eteklerinde kurulduğu anlaşılır. Bu güzergahta demirci atölyesi, antik su kanalı, şeytan hamamı, kule ev, iç fener, nekropol, oval yapılar ve yel değirmenleri bu yol üzerindedir.

Foça’nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı açıkça ortadadır. Siz de bu yürüyüş esnasında kendinizi tarihin geçmiş izlerine bırakırsınız. Foça’nın en eski tarihi yapılan son kazı çalışmaları sonucunda Tunç Çağı’na kadar uzanmaktadır. Yani M.Ö. III. bin yıla kadar uzandığı sonucuna ulaşılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here